...

La localidad que vio nacer al navegante Juan Sebastián Elkano

Campostarren Etxea

XVI. mende hasierako arrantza-armatzaile sendi boteretsua zen Campostarren dorrea. Arrantzaren garapen kapitalista bultzarazi zuen enpresa egitura eraginkor eta berritzaile bat sortu zuten. Sardina eta antxoa arrantzarako “red barredera” eta “almadraba” izeneko sare handiak eskuratu zituzten XVI. mende hasieran. Gainera bi arrain hauen gazitze-industria ere bultzarazi zuten, ekoizpena Frantzia eta Mediterraneo ingurura bideratzen zutelarik. 1580. urteaz geroztik eskabetxe industria ekarri zuten, lasuna eta batez ere bisigua ondu eta Penintsula barne aldeko hiri handietara bidaltzeko.